Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


model:bim:bim_modelovani

Zásady modelování

Obecná doporučení

Obecné doporučení je držet zásadu, že modeluji tak jak stavím. Příkladem může být např. modelování sendvičových stěn, kdy nosnou část a zateplení modelujeme samostatně. Tento způsob má výhody např. pro

  • koordinaci s navazujícími profesemi, kdy není lze např. pro statiku snadno odseparovat,
  • není potřeba mít v modelu tolik typů stěn v případě specifické vlastnosti dílčí vrsty.

Podobný princip je vhodné dodržovat i v případě stropů a podlah, kdy je samostatně modelována nosná stropní konstrukce a vrstva podlahy (nášlap).

Note

Doporučuje se vhodně nastavit zarovnání modelovaných prvku tak, aby v případě dodatečných úpravy, kdy se zvětší tloušťka vrstvy došlo k zvětšení/zmenšení na správnou stranu. Při nevhodném zarovnání se mohou vrstvy překrývat a ovlivnit tak další vazby v modelu.

Problematika způsobu modelování souvisí s možnostmi BIM aplikací a jejich přístupu k tvorbě modelu, které mohou být různé a některé např. nemusí oddělit nenosnou část od nosné.

Rozměry

Je vhodné zvolit jakým způsobem budou zadávány rozměry a tuto volbu držet pro veškeré prvky a konstukce. Volíme mezi skladebnými a výrobními rozměry.

Omítky

model/bim/bim_modelovani.txt · Poslední úprava: 2020/11/28 20:30 autor: pepar