Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


model:bim:projektovani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

model:bim:projektovani [2020/11/12 12:03] (aktuální)
pepar vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zásady projektování ======
 +===== Zakreslování =====
 +  * Při kreslení stavebních výkresů kreslíme vždy v měřítku 1:1. Velikost stavebních prvků a konstrukcí zadáváme vždy jejich skutečnou délkou (rozměrem)! Měřítko výkresu nastavujete až při samotném tisku nebo v nastavení výřezu, pohledu, který je na výkrese.
 +  * Nepoužívejte postup, které aplikujete při kreslení výkresů ručně. Tzn., velikost kreslených prvků nepřenásobujte podle měřítka ve kterém budete výkres tisknout.
 +
 +==== Doporučení ====
 +  * Vždy respektujte souřadný systém a jednotky zdroje, usnadníte tím vzájemnou koordinaci výkresů.
 +  * Věnujte zvláštní pozornost založení projektu.
 +  * Nastavte si vhodně počátek pro stavební objekt.
 +  * Pokud zpracováváte výkresy ve 2D, tak u půdorysů je vhodné mít co půdorys, to samostatný soubor.
 +  * Situace nikdy nezvětšujte přes měřítko a dodržujte souřadný systém (obvykle JTSK) a počátek.
 +
 +==== Jednotky ====
 +Pro výkresy architektonicko-stavebního řešení a situací (příp. geodetická zaměření) se používají rozdílné jednotky. 
 +^ Jednotky  ^ Druh dokumentace                            ^
 +| mm        | výkresy architektonicko-stavebního řešení.  |
 +| m         | výkresy situací                             |
 +
  
model/bim/projektovani.txt · Poslední úprava: 2020/11/12 12:03 autor: pepar