Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


model:bim:projektovani

Zásady projektování

Zakreslování

  • Při kreslení stavebních výkresů kreslíme vždy v měřítku 1:1. Velikost stavebních prvků a konstrukcí zadáváme vždy jejich skutečnou délkou (rozměrem)! Měřítko výkresu nastavujete až při samotném tisku nebo v nastavení výřezu, pohledu, který je na výkrese.
  • Nepoužívejte postup, které aplikujete při kreslení výkresů ručně. Tzn., velikost kreslených prvků nepřenásobujte podle měřítka ve kterém budete výkres tisknout.

Doporučení

  • Vždy respektujte souřadný systém a jednotky zdroje, usnadníte tím vzájemnou koordinaci výkresů.
  • Věnujte zvláštní pozornost založení projektu.
  • Nastavte si vhodně počátek pro stavební objekt.
  • Pokud zpracováváte výkresy ve 2D, tak u půdorysů je vhodné mít co půdorys, to samostatný soubor.
  • Situace nikdy nezvětšujte přes měřítko a dodržujte souřadný systém (obvykle JTSK) a počátek.

Jednotky

Pro výkresy architektonicko-stavebního řešení a situací (příp. geodetická zaměření) se používají rozdílné jednotky.

Jednotky Druh dokumentace
mm výkresy architektonicko-stavebního řešení.
m výkresy situací
model/bim/projektovani.txt · Poslední úprava: 2020/11/12 12:03 autor: pepar