Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


model:cad:cad_situace

Situace

Pokyny pro práci se situací

 • Situace se zpracovávají v metrech a tomu odpovídají i zadávané délky prvků, entit.
 • Podklady a situace zpracovávejte se stejným referenčním bodem = 0,0,0, který je nastaven ve výchozím zdrojovém výkresu od geodeta kvůli návaznosti na souřadný systém JTSK.
 • Pokud Vám zobrazení výkresu nevyhovujte, neaplikujte na prvky výkresu ŽÁDNÉ posouvání nebo natáčení. Toto učiňte např vytvořením vlastního pohledu, rozvržení atp.
 • Dbejte, aby výkres měl nastaveny správné jednotky (příkaz: _UNITS).

Doporučení

 • Do situace je vhodné si přenést pouze podklad stávajícího zaměření.
 • Dílčí části jako např. trasy inženýrských sítí je vhodné mít uloženy jako samostatné výkresy, které jsou do hlavního souboru připojovány jako externí reference.
 • Je vhodné si vytvořit hlavní výkres a do něj jednotlivé výkresy, podklady (katastr, trasy inženýrských sítí) připojit přes externí reference a počátek 0,0,0, následně pak využít rozvržení.

Doplňkové soubory

 • Pokud budete zasílat poklady pro koordinaci, přiložte prosím i Vaše CTB a SHX soubory, které náleží k výkresu. (Pro toto lze použít např. funkci eTransmit).
 • SHX soubory musí být načteny v některé z cest k podpůrným souborům.

Proměnné

 • INSUNITS … Určuje výkresové jednotky pro automatické nastavení měřítka bloků, obrázků nebo externích referencí při jejich vložení nebo připojení k výkresu.
 • INSUNITSDEFSOURCE … Nastavuje hodnotu zdrojových jednotek obsahu, pokud je proměnná INSUNITS nastavena na hodnotu 0.
 • INSUNITSDEFTARGET … Nastavuje hodnotu cílových jednotek výkresu, pokud je proměnná INSUNITS nastavena na hodnotu 0.
model/cad/cad_situace.txt · Poslední úprava: 2021/12/09 14:45 autor: pepar