Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


model:cad:cad_tipy

Tipy pro AutoCAD

Nastavení

Externí reference

Vypnutí uchopování externích referencí

Standardně to nelze, je možné však externí referenci převedete na DWF nebo PDF soubor a jím nahradíte původní externí referenci, kdy vypnete uchopování pomocí proměnné DWFOSNAP nebo PDFOSNAP.

Text

Vypnutí výplně písem (fontů)

Pro vypnutí výplně při tisku TrueType fontů a tisknutí obrysů nastavte proměnnou TEXTFILL na hodnotu 0.

model/cad/cad_tipy.txt · Poslední úprava: 2020/08/10 17:25 autor: pepar